”Dania” Dronningborg Maskinfabrik A/S Randers

P”Det er en halmpakker som har stået foran et tærskeværk og skubbet halmen op på loftet hos Gunnar Fyhn på Møbjergvej i Bøvl. Gunnar Fyhn er bror til Simon Fyhn der lige bor der ovre. Hans kone har været sygeplejesker på Give Sygehus og jeg kender dem helt tilbage fra min tid i Bøvl”
Ove Gejl Christensen 2016

Værket søger en udvidelse af den grundlæggende historiske funktion som er indlejret i objektet – halmpakker - fra 1955. I titlen på værket beskrives, ud over halmpakkerens funktion, den konkrete maskines sociale historik og som derved forankres i en større kontekst end blot den mekaniske evolutionære. Opspændt i løftestropper over bukke, med en nedgearet motorimpuls, forløses en anden og mere poetisk resurse end den brutalisme som halmpakkeren umiddelbart udstråler. Spørgsmålet er om der er en ny, anden overraskende evolutionær vej for udviklingen af halmpakkeren som blev overset i tidernes morgen og som vil føre den mekaniske udvikling et andet sted hen med en anden konsekvens for det landbrug vi ser i dag?

Jette Gejl, 2016
Halmpakker fra1955, gearmotor, løftestropper, bukke, 4 krog.( 3 x 1.7 meter)
Projektet er udviklet i samarbejde med Ove Christensen, kurator på Veteranmuseet Skovbjerggaard, Blåhøj.