I projektet ”Giv Landbruget Mening” arbejder jeg med gamle landbrugsmaskiner, redskaber og materialer fra Skovbjerggaard Landbrugsmuseum som mine forældre – Ove og Erna - omdanner den gård til, der i en menneskealder tjener som ramme for vores families liv. I 2001 renser de staldbygningerne for indmad og genindretter i de tomme stalde, lader, lofter, vognskure og udearealer omkring gården med et væld af forskellige landbrugsmaskiner, redskaber og andet tilhørende det danske landbrug fra før 1960. En enkel stald dedikeres til ”Mors Hjørne” med effekter, møbler, tøj og sager fra hjemmet på landet. Opsætningen er ikke-hierarkisk og formidlingen båret af en stærk personlig logik, der yder modstand til traditionelle museale landbrugsmuseer som eks. Gl. Estrup. På Skovbjerggaards Landbrugsmuseum møder man maskinernes og artefakternes socialhistoriske fortællinger, koblet op på et store persongalleri af mine forældres familie, venner, naboer, gamle bekendte, soldaterkammerater og fjerne slægtninge.

Jeg fortsætter i ”Giv Landbruget Mening” hvor mine forældres slipper deres erindringsdrevet formidling af maskinerne og tingene i 1960.

Igennem forskellige iscenesættelser af maskinernes oprindelige mekaniske virke, f.eks. med meget lav hastighed og op af store farvestrålende billedtæpper med stof fra Ernas omfattende virke som syriske af bl.a. al hendes eget tøj, opstår en genfortryllelse af det gamle apparat. Ved at koble scenariet med en svulmende erindringsovermættende skiltning skaber jeg et samtidigt modtryk til traditionel kulturhistorisk formidling. Det handler på godt og ondt om at opsamle de fortællinger jeg selv er en del af i de sidste 50 - 60 år og mappe det netværk af ting, begivenheder og personer som har medvirket til forankringen af landbrugslandet hos mig selv.

Genbrug Landskab – Genskab Landbrug

Genbrug Landskab – Genskab Landbrug

Ager Tidsel og Horse Tidsel

Ager Tidsel og Horse Tidsel

”Dania” Dronningborg Maskinfabrik A/S Randers

”Dania” Dronningborg Maskinfabrik A/S Randers

Tærskeværk A. Blom og Søn

Tærskeværk A. Blom og Søn

Le, Rive, Fork og Pejl

Le, Rive, Fork og Pejl

Der er noget galt i Danmark

Der er noget galt i Danmark

Interwoven Landscape 2018

Interwoven Landscape 2018