Frostspejle 2001

 

Frostspejle mimer det deres titel tilskriver, at det er spejle med frost på spejlsiden. Konkret er der indbygget kølerelementer bag spejlene som fryser spejloverfladen og som danner frostroser når kulden i spejloverfladen møder varmen i rummet. Jo mere en beskuer spejler sig og forsøger at smelte frosten jo mere damp produceres der og jo mere rim dannes på overfladen. Projektet arbejder tematisk kritisk og humoristisk med de sociale spejlinger, som på mange niveauer og med mange strategier forekommer i det offentlige rum. 

Materiale: Spejl, højglanspoleret jern, kølerelementer, generator

MĂĄl: 240x120 meter

Projektet arbejder tematisk kritisk og humoristisk med de sociale spejlinger, som på mange niveauer og med mange strategier forekommer i det offentlige rum. 

Projektet ”Fransk Vippespejl” og ”Portrætspejl” mimer i stor udstrækning det deres titel tilskriver, et fransk vippespejl og portrætspejlet. Imidlertid afføder de diskret indbyggede elmotorer, censorer og digitale styringsprogrammer en reaktion hos spejlene, når en beskuer går tæt på og søger sit eget spejlbillede. Det franske vippespejl vipper frem og tilbage i søgende ryk et antal gange for til sidst at køre en hel omgang mens portrætspejlene drejer søgende fra side til side før den ender tilbage på udgangspositionen. 

Værkerne blev udarbejdet til konteksten Magasin i Aarhus og placeret i henholdsvis kvindebeklædningsafdelingen og i kosmetik afdelingen. Projektet arbejder tematisk kritisk og humoristisk med de sociale spejlinger, som på mange niveauer og med mange strategier forekommer i det offentlige rum. 

Materiale: Spejl, højglanspoleret jern, censor, elmotor, digital styringsprogram 

Mål: Fransk Vippespejl: 160 x 60 x 10 cm Portrætspejl: 50 x 25 dia.cm.