Atlas Working on Damage Control, 2014

Projektet søger at blotlægges de skalaforskydninger og national ideologiske forankringer, som ligger indlejret i det enkelte atlas historiske selvforståelse. 

Atlasset og verdenskortet er et fascinationsobjekt, som de fleste mennesker har et særligt forhold til. Jeg har selv en samling på over 500 historiske atlas fra forskellige lande. De er alle meget forskellige og demonstrerer det enkelte lands nationale selvforståelse i forhold til den øvrige verden. I projektet ”Atlas Working on Damage Control” søger jeg at blotlægge denne selvforståelse ved at tvinge det flade 2 dimentionelle kortformat tilbage til en forestilling om jorden, som en samlet rund klode. I processen blotlægges de skalaforskydninger og national ideologiske forankringer, som ligger indlejret i det enkelte atlas’ historiske selvforståelse. 

Materiale: Gyldendals opslagsleksikon 1953, isoleringsskum, trælim