Egetræer og Kaktus, 2012

Projektet udfordrer æstetisk konsekvens i et emotionel udfordrende set-up; at udforske konsekvenser over tid af et lokalt fremprovokeret klimaændring, at udforske begrebet det anthropocene.

Fra et punkt i loftet hænger en stor uro bestående af 10 cm laserudskåret tekster i 2 cm tykke egebrædder. Tekststroferne ender i en pil som er monteret med teksterne med snor, tråd og tape. Fra pilene hænger kaktusser på hovedet med rodnettet indsvøbt i klumper af sort og gråt voks. Klumperne er beviklet med snor, tråd og andet og deres placering på pilaksen skaber ligevægt i uroens mobile moment. 

Teksten skaber en kausal logisk syntakt, når den læses sammenhængende. Det mobile element udfordrer dette og som beskuer tvinges du ind i rytmen af uroens mobile moment.  

Materialer: 100 år gamle egebrædder, kaktusser, gips, voks, snor, tråd, elektrikerrør