Hyperkinetic Kayak

En Hyperkinetic Kayak tilrettelagt med interaktion, 3D virtual reality og lyd søger at skabe en affektiv, emotionel og lokal opkoblings på de konsekvenser det anthropocene har på fjerne steder, som kun ganske få har besøgt. En 6 meter lang hvid kajak skærer igennem det mørke rum. Kajakken er nedsunken i et stor sort podie hvorfra man … Read More

Rød grøn perspektiv

Rød Grøn Objektiv er et 3D stereofotoprojekt som udfordrer synet som sans. Billederne kan ses og opleves på 4 forskellige måder med rød/grøn stereobriller og det er op til den enkelte publikum selv at vælge anskuelsesmodus.Sommerlandskabet i Danmark byder, udover det historisk refererende og kanoniserede landskabsmotiv, ofte på salgsboder langs vejene og i særlige passager, … Read More

Eyes On <-> Hands On, 2010

Bogværket Eyes On <-> Hands On er en opsamling af de sidste 10 års eksperimenter og refleksioner i  materialet 3D virtual reality. Bogværket udfordrer kunstbogen ved at lægge op til en stor grad af deltagelse. Alle kapitler kan, udover den anskuelse der ligger i ethvert kunstbog, løsrives fra konteksten og installeres, videre forarbejdes og anvendes … Read More

3rd sight 2009

3rd Sight arbejder med sansesynets direkte adgang til bevidsthedens logiske kausalitet og spændet til kroppen multisensoriske erfaringsregime. 9 TV monitorer er fastspændt i en trækonstruktion i et centralsymmetrisk spejlingsakse. På skærmene vises en grov pixileret kakofonisk videooptagelse i stereo af et absurd objekt- og artefaktophobning. Optagelserne er tilsyneladende foregået med et automatisk lille køretøj og videoens … Read More

3D film

Jeg har i mange år arbejdet sammen med lektor i datalogi Peter Møller-Nielsen om projekter som udfordrede 3D som kunstnerisk materiale. Vi har sammen på CAVI udviklet en platform hvorfra vi i detaljen kan sætte parametrene for de formater og effekter vi ønsker at arbejde med. Stone er det første værk som udfordrer det velkendte … Read More