All shadows shine 2017

 ”ALL Shadows Shines” forventes indviet marts 2017. Udsmykningsforslag til Niels Bohr Bygning, Coffee-spot BA2, 2. sal i Tårn H, København Universitet, Nordre Campus, Jagtvej 155, København.Udsmykningen ”ALL Shadow Shines” består af et relief i form af et aluminiumsgrit, hvorpå der er svejset forskellige aluminiumsforme, som via en solvendt blankpoleret flade, reflekterer solens stråler som lyskegler ind … Read More

Middagsselskab på Kvindemuseet og i Vejen 2015, 2016

Projektet ”Middagsselskabet” sætter fokus på, hvad ligestilling betyder i dag på kommunal realpolitisk plan med deltagelse af 12 politikkere fra Aarhus Kommune, Vejen Kommune og Næstved Kommune. Kvindemuseet Aarhus – Aarhus Byråd, d. 3. september 2015Vejen Kunstmuseum – Vejen Byråd, d. 3. november 2015Rønnebæksholm – Næstved Byråd, d. 4. august 2016Vi vil benytte 100-året for den … Read More

Atlas Working on Damage Control 2014

Projektet søger at blotlægges de skalaforskydninger og national ideologiske forankringer, som ligger indlejret i det enkelte atlas historiske selvforståelse. Atlasset og verdenskortet er et fascinationsobjekt, som de fleste mennesker har et særligt forhold til. Jeg har selv en samling på over 500 historiske atlas fra forskellige lande. De er alle meget forskellige og demonstrerer det enkelte … Read More

Kæde og lænke 2009

 Projektet kobler koderne i den hvide herreskjorte med perlemorsperlen og kædemønsteret kvindebeklædning med lænken. På en krog hænger en tilsyneladende gigantisk hvid perlekæde som ved nærmere eftersyn består af 27 hvide herreskjorter modificeret i formen af en kugle. De mange kugler holdes sammen på række af en tyk snor som er ført igennem en løbebane ved … Read More

Spejlende objekter 2003

Projektet søger at kortlægge det repræsentative i måden, hvorpå vi vælger at vise vores hjem frem.Projektet ”Spejlende Objekter” søger at kortlægge det repræsentative i måden, hvorpå vi vælger at vise vores hjem frem. Projektet har udfordret en række vilkårlige hjem og med et kamerazoom fanget de spejlende objekter close-up, som er stillet frem til pynt, … Read More

Frostspejl 2001

 Frostspejle mimer det deres titel tilskriver, at det er spejle med frost på spejlsiden. Konkret er der indbygget kølerelementer bag spejlene som fryser spejloverfladen og som danner frostroser når kulden i spejloverfladen møder varmen i rummet. Jo mere en beskuer spejler sig og forsøger at smelte frosten jo mere damp produceres der og jo mere … Read More

Spejle 1999

Projektet arbejder tematisk kritisk og humoristisk med de sociale spejlinger, som på mange niveauer og med mange strategier forekommer i det offentlige rum. Projektet ”Fransk Vippespejl” og ”Portrætspejl” mimer i stor udstrækning det deres titel tilskriver, et fransk vippespejl og portrætspejlet. Imidlertid afføder de diskret indbyggede elmotorer, censorer og digitale styringsprogrammer en reaktion hos spejlene, når … Read More

tøjværker 1995 – 2000

Projekter som udfordrer de iboende socio-historiske betydningslag som er indlejret i beklædning af enhver slags.I en periode over 3 år arbejdede jeg med beklædning som kunstnerisk materiale. Projektet bestod i at udfolde de iboende socio-historiske betydningslag som er indlejret i beklædning af enhver slags. Print, tryk og mønster er ét element og hvor jeg bl.a. … Read More